Varken Hora eller Kuvad: Kurs – Förtryck i hederns namn

Datum 14 aug 2023 - 15 dec 2023

Plats Digitalt

Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket. Det är därför viktigt att lära sig mer om hedersförtryckets olika ansikten. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar tillsammans med föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK) en distanskurs om hedersförtryck.

Allmänt om kursen

Förtryck i hederns namn ger en introduktion till och en fördjupad teoretisk förståelse av frågan om hedersförtryck och hur detta kan förebyggas. På kursen medverkar lärare och gästföreläsare med stor kunskap i och erfarenhet av ämnet, som hjälper dig genom kurslitteraturen. På kursen föreläser även ungdomar med egna erfarenheter om hedersförtryck.

Kurstid, tidsåtgång & kurstillfällen

Kursen löper över en termin (14 augusti – 15 december) och motsvarar studier på 25%. Varje kurstillfälle beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Kursen är uppdelad i 3 tematiska block:

Kurshelg 1: 16-17 september
Introduktion av hedersförtryck

Kurshelg 2: 28-29 oktober
Fördjupning av hedersförtryck

Kurshelg 3: 2-3 december
Samhällssektor/aktör

Ansökan

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med hedersproblematiken, politiska beslutsfattare och alla som vill lära sig mer om ämnet. På kursen ges möjlighet att i viss utsträckning tematiskt inrikta sig mot just den samhällssektor som man själv är verksam inom. Kursen syftar också till att ge deltagarna redskap för att själva kunna informera om hedersförtryck.

Kursen kräver inga teoretiska förkunskaper. All obligatorisk litteratur är på svenska.
Vid full kurs prioriteras personer som:

  • Inkommit med en fullständig ansökan.
  • Arbetar med hedersfrågor antingen i sitt arbete eller politiskt uppdrag

Kursen är kostnadsfri. För att komma till ansökan samt för mer information, klicka här!