Kvinnliga akademikers förening – Skånekretsen: Föreläsning om sexualupplysningens pionjärer

Datum 04 dec 2023 - 04 dec 2023

Tid 18:00 - 20:00

Kvinnliga akademikers förening – Skånekretsen: Lust och nöd: Karin och Nils Adamsson – sexualupplysningens pionjärer – med Gunnela Björk  

Plats: Lunds studentskegård 

Äntligen kommer Gunnela Björk till Skåne-KAF! Vi hade bokat detta föredrag förra året, men tyvärr fick det ställas in. Den 4 december får vi nu äntligen höra om Karin och Nils Adamsson, som boken I lust och nöd handlar om. 

Under många år var namnet Nils Adamsson synonymt med kondomer. Men bakom automaterna som fanns på många offentliga toaletter stod ett gift par som under flera decennier kämpade för människors rätt till preventivmedel och sexuell njutning utan oro för oönskade graviditeter. 

Det här är berättelsen om Karin och Nils Adamsson. Två arbetarbarn som växte upp under enkla omständigheter, träffades, bildade familj och drev ett framgångsrikt företag som sålde kondomer, pessar och andra ”försiktighetsartiklar”. 

De var på många sätt pionjärer av mycket stor betydelse för både män och kvinnor. Men deras verksamhet hade ett högt pris. Både Karin och Nils dömdes till fängelse för att de informerade om preventivmedel. Äktenskapet var stormigt och makarna var ofta djupt oense om hur verksamheten skulle skötas. Under årens lopp gick företaget flera gånger i konkurs, men överlevde trots allt. 

Gunnela Björk har skrivit flera uppmärksammade biografier och när hon nu sätter fokus på två fascinerande livsöden blir det också en berättelse om den kamp som fördes under större delen av 1900-talet för barns rätt att födas önskade, och för kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. 

Läs mer på Historiska Media.