Kvinnliga Akademikers Förening Västra Kretsen: Ekofeministiskt perspektiv på miljöpolitik

Datum 27 nov 2023 - 27 nov 2023

Tid 18:00 - 20:00

Rut Elliot Blomqvist är årets Siri Jacobsson stipendiat. Hon disputerade tidigare i höst och det ska bli spännande att höra om hennes avhandling.

KAF har flera stipendier och det är en glädje att de utdelas för viktiga projekt till studerande i göteborgsområdet. Vi har en idé att till föreningen inbjuda fler nydisputerade för att på så sätt få kontakt. Det är något vi kan diskutera vid mötet.

Efter presentationen följer samtal kring frågor som aktualiserats samt, för den som önskar, fika till självkostnadspris. För att kunna planera fikat vill vi att du anmäler dig till ak.kollind@gmail.com senast den 23 november.

Plats: Caroline Wijks sjuksköterskehem, Vasa Kyrkogata 5 Göteborg