Kvinnocenter i Tensta- Hjulsta välkomnas som ny medlem!

Vi är glada att presentera Kvinnocenter Tensta-Hjulsta som ny medlemsorganisation!

Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta bildades 1997 som en samlingsplats och en frizon för kvinnor. Föreningen består av ca 230 medlemmar från ett 20-tal länder. Kvinnocentret anordnar olika aktiviteter och vill verka för gemenskap bland de kvinnor som kommer till centret. De arbetar även för att bryta kvinnors isolering och vara som en brygga till sysselsättning genom bland annat ökade språkkunskaper. De vill också öka kvinnors engagemang och inflytande i samhället på framförallt lokal nivå. För kvinnor som utsätts för våld, övergrepp eller hedersförtryck utgör kvinnocentret en fristad dit man kan komma och få hjälp med att ta kontakt med socialtjänst, polis eller sjukvård. Föreningen är även en del av kvinnojoursorganisationen Unizon.

Läs mer om Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta på deras hemsida.