Kvinnokonventionen på lättläst svenska

Sveriges Kvinnoorganisationer har tagit fram Kvinnokonventionen på lätt svenska. Materialet har tagits fram för att fler ska få kunskap om kvinnors rättigheter och finns som broschyr och i inläst version.

I materialet går vi igenom de 16 grundartiklarna i FN:s Kvinnokonvention på lätt svenska. Materialet har tagits fram för att fler ska få kunskap om kvinnors rättigheter, exempelvis skolelever, personer som har begränsade kunskaper i svenska språket, nedsatt syn eller dyslexi. Allt material är fritt att använda i studiecirklar, workshops, diskussionskvällar, undervisning med mera.

Ladda hem broschyren här.

Vi har också tagit fram en inläst version av Kvinnokonventionen på lätt svenska.

Mer material om kvinnors rättigheter

Skuggrapport: Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention?

Sveriges Kvinnoorganisationer och CEDAW-nätverket har granskat hur Sverige lever upp till sina åtaganden i FN:s Kvinnokonvention. Skuggrapporten innehåller 61 krav på åtgärder för att nå jämställdhet inom en rad områden. Rapporten finns på lättläst svenska, engelska och i punktskrift och kan laddas hem här.

Skol­material: Grundkurs i kvinnors rättig­heter

Materialet utgår från FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Peking och kan användas av lärare och elever i gymnasieskolan. Materialet följer gymnasieskolans läroplan och ämnesplaner och finns att ladda ner på: kvinnorsrattigheter.org.

Materialet

Kvinnokonventionen på lätt svenska

Skuggrapport

Skolmaterial

Mer om Kvinnokonventionen