Klockan 14.00 svensk tid på måndagen offentliggjordes ett globalt uttalande som kräver att FN ska verka för ett förbud mot surrogatmödraskap, eller det som i uttalandet kallas uthyrning av livmödrar. Bakom uppropet står hundratals kvinnorättsorganisationer från 18 länder och fyra världsdelar.

Uttalandet är det hittills största i sitt slag och vänder sig till stats- och regeringschefer och uppmanar dem att lyfta behovet av ett globalt förbud mot surrogatmödraskap under FN:s generalförsamlings pågående 73:e session.

Sveriges Kvinnoorganisationer som är en av de svenska organisationer som undertecknat uttalandet menar att Sverige har en särskild möjlighet och ansvar att lyfta frågan om surrogatmödraskap i FN.

– Sverige är en stark röst för jämställdhet och kvinnors rättigheter i internationella sammanhang. Eftersom många svenskar åker utomlands för att köpa surrogatbarn har Sverige också ett särskilt ansvar att verka för att denna handel med kvinnors kroppar och barn avskaffas, kommenterar Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer.

Mer information om uttalandet
Uttalandet i sin helhet hittas här: International Statement
Internationellt pressmeddelande finns här: Press Release
Förteckning av undertecknande organisationer finns här: List of Organizations

Mer om surrogatmödraskap i Sverige
2016 presenterades utredningen Olika vägar till föräldraskap som slår fast att surrogatmödraskap inte bör tillåtas i Sverige. Men sedan dess har antalet barn som tillkommit genom surrogatmödraskap och kommer till Sverige fortsatt att öka. I september 2018 är frågan om surrogatmödraskap återigen aktuell efter SVT:s Uppdrag Gransknings senaste reportage om surrogatindustrin i Georgien och Ukraina dit många svenska par åker för att skaffa surrogatbarn. Den nordiska surrogatförmedlingen Nordic Surrogacy som medverkar i reportaget fortsätter också att etablera sig i Sverige. På lördag 29 september arrangerar förmedlingen återigen ett seminarium i Stockholm.