Pressmeddelande: Ny kampanj mot sexhandeln under Sveriges ordförandeskap i EU

Nu lanserar Sveriges Kvinnoorganisationer kampanjen EUquality Model Now mot prostitution och människohandel i Europa. Kampanjen syftar till att sprida kunskap om hur kriminalisering av sexköp och koppleri minskar efterfrågan på prostitution. Den 7-8 februari visas en utställning och en film med vittnesmål från kvinnor som överlevt prostitution under konferensen Forum Jämställdhet i Malmö.

– Sverige var först i världen med att införa en sexköpslag. Det har förändrat människors attityder till prostitution och minskat efterfrågan på kvinnors kroppar. Det är lovade att flera länder har infört liknande lagstiftningar de senaste åren. Men om vi verkligen vill motverka sexhandeln krävs en gemensam offensiv mot sexindustrin i hela EU, säger Nathalia Guaje, projektledare på Sveriges Kvinnoorganisationer.

Internationellt beskrivs de policys som kriminaliserar köp men inte försäljning av sexuella tjänster för the Equality Model, på svenska jämställdhetsmodellen, eftersom ansvaret för prostitution flyttas från den som är utsatt till den som köper eller förmedlar sex. De senaste åren har bland annat Frankrike, Israel och Kanada infört och vidareutvecklat lagstiftningar som utgår från jämställdhetsmodellen.

Initativet EUquality Model Now drivs av Sveriges Kvinnoorganisationer i samarbete med flera andra svenska och europeiska kvinnoorganisationer under Sveriges ordförandeskap i EU. Just nu pågår förhandlingar i EU om två nya direktiv som berör människohandel och våld mot kvinnor. Här finns en unik möjlighet för medlemsstaterna att införa en gemensam lagstiftning mot sexköp.

Under konferensen Forum Jämställdhet som genomförs på Malmömässan den 6-7 februari visas en utställning med vittnesmål från kvinnor som överlevt prostitution och citat från männen som köpt deras kroppar. Utställningen har tagits fram i samarbete med organisationen #intedinhora.

Se utställningen här!

Läs mer om kampanjen EUquality Model Now