Kvinnorörelsen under Almedalsveckan 2023

Datum 27 jun 2023 - 01 jul 2023

Välkommen till kvinnorörelsens olika evenemang under politikerveckan i Almedalen 2023.

Vilka risker innebär självidentifikation för jämställdhetsarbetet och kvinnors rättigheter?

Tisdagen 27 juni, kl.10.15 – 11.30
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, B25+B27

Arrangörer: KvinnorKan, Women’s Rights Watch, Sveriges Kvinnoorganisationer

Arbetet med att förändra könstillhörighetslagen har pågått i flera år, men ännu har ingen analys gjorts av vilka konsekvenser ändringarna kan få för jämställdhetsarbetet och kvinnors könsbaserade rättigheter. De är hög tid att analysera och belysa frågan ur många olika infallsvinklar och perspektiv! Hur påverkas kampen mot stereotypa könsroller, arbetet med könsuppdelad statistik och damidrottens villkor om kön ska baseras på individens egen upplevelse snarare än biologi? Vad kan vi lära oss av utvecklingen i andra länder? Vilka juridiska förutsättningar skapar bäst möjligheter för vård och stöd till den växande gruppen biologiska flickor som ifrågasätter sin könsidentitet?

 

Fånga upp psykisk ohälsa i tid – hjälp till att förhindra suicid

Tisdagen 27 juni, kl.14:00 – 16:00
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”B51”

Arrangörer: 1,6 och 2,6 miljonerklubben

Fyra personer tar sitt liv varje dag. Var femte person i vårt land får någon gång diagnosen depression. Det har gått 200 år sedan fysiskt hälsa blev obligatoriskt på skolschemat. Det är hög tid att psykisk hälsa får en lika självklar plats.

Medverkande:
Siri Helle psykolog
Ullakarin Nyberg, psykiatriker
Lovisa Wieselgren-Björkegren presenterar stiftelsen Ing-Marie Wieselgrens minne.

 

Hur kan vi stoppa kvinnohatet? – manifestation till Ing-Marie Wieselgrens minne

Onsdagen den 28 juni, kl.13.00 – 13.55
Talarplats, Donnersplats

Arrangörer: Klara K Demokrati

I ett av världens mest jämställda länder växer hatet mot kvinnor på internet och får konsekvenser i verkliga livet. Hat leder till våld. Förra året blev Ing-Marie Wieselgren brutalt mördad av en man vars enda mål var att komma till Almedalen och tysta en kvinna i debatten. Civilsamhället, politiken, akademin, näringslivet, offentlig sektor och myndigheter går samman i en manifestation till Ing-Marie Wieselgrens minne. Kom och visa ditt stöd för en demokratisk mötesplats för alla. Talarlistan uppdateras löpande. #stoppakvinnohatet

Medverkande:
Jeanette Gustafsdotter, ordförande, Klara K Demokrati
Ulrika Liljeberg, rättspolitisk talesperson, 2:a vice ordförande, Centerpartiet
Camilla Wagner, ordförande, Fredrika Bremer-förbundet
Annika Strandhäll, ordförande, S-kvinnor
Susannah Sjöberg, ordförande, Sveriges Kvinnoorganisationer
Lars Stjernkvist, ordförande, Ing-Marie Wieselgrens stiftelse – tillsammans för psykisk hälsa
Cecilia Elving, ordförande, Liberala Kvinnor
Märta Stenevi, språkrör, Miljöpartiet
Camilla Rinaldo Miller, Kristdemokraterna
Josefin Malmqvist, ordförande, Moderatkvinnorna
Olga Persson, ordförande, Unizon
Thomas Mattsson, Tidningsutgivarna

Osteoporos orsakar onödigt lidande och höga kostnader på grund av underbehandling och okunskap

Onsdagen 28 juni, kl.12:00 – 14:00
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”B51”

Arrangörer: 1,6 och 2,6 miljonerklubben

Osteoporos är en svensk folksjukdom som drabbar varannan kvinna och var femte man. Men vården är både otillräcklig och ojämlik över landet. Nu måste fraktur- kedjan-brytas. Hur kan svensk osteoporos-vård bli bättre?

Medverkande:

Alexandra Charles, ordförande, 1,6 och 2,6miljonerklubben
Anna Spångeus, biträdande professor
Mai Bergström, ordförande, Osteoporosförbundet
Anita Sandström, Vice ordförande, Osteoporosförbundet
Anne Elfström, Ordförande, Osteoporosföreningen Gotland

Vad vinner männen på ökad jämställdhet? Varför saknar jämställdheten prioritet hos män?

Onsdagen den 28 juni, kl.14.30 – 15.15
Hamngatan, H400, ”Hamnplan 400”

Arrangörer: Kantar Public, Fredrika Bremer-förbundet

Det finns varken juridiska eller kompetenshinder för ökad jämställdhet, ändå kvarstår ojämställdheten i lön, ansvar och ledarskap. Ny data visar att många män inte prioriterar jämställdhet. Hur kommer det sig? Vad har männen att vinna på ökad balans – eller förlora på fortsatt obalans?

Medverkande:
Lena Ag, Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten
Fredrik Bondestam, Föreståndare Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs Universitet
Camilla Wagner, Ordförande, Fredrika Bremer-förbundet
Emily Deros, Projektledare och opinionsanalytiker, Kantar Public
Jonathan Wennö, Moderator (tillika Sverige- och Nordenchef), Kantar Public

Förmaksflimmer ökar kraftigt risken för stroke orsakad av en propp- så drabbas kvinnor

Onsdagen 28 juni, kl.15:00 – 17:00
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”B51”

Arrangörer: 1,6 och 2,6 miljonerklubben

I dag lever uppskattningsvis 127 000 personer i Sverige med förmaksflimmer utan att veta om det. Sjukvården måste få bättre förutsättningar att upptäcka förmaksflimmer tidigt. Det minskar risken att drabbas av stroke.

Medverkande:

Alexandra Charles, ordförande, 1,6 och 2,6miljonerklubben
Karin Schenck-Gustafsson, professor
Johan Engdahl, överläkare
Anders Åkesson, Riksförbundet HjärtLung

Kvinnors organisering – lösningen på hedersrelaterat våld och förtryck?

Torsdagen den 29 juni, kl 14.00 – 14.30
Campus Gotland, Hus E, Sal E 31

Arrangörer: Riksorganisationen Unizon

De är kvinnor, mammor och hemliga superhjältar. Kvinnors organisering i särskilt utsatta områden pågår för fullt och sedan decennier tillbaka, och är en helt avgörande men sällan uppmärksammad resurs i arbetet mot mäns våld och för integrationen. Unizon och Unizons jourer frågar ut jämställdhetsminister Paulina Brandberg, (L).

Medverkande:
Paulina Brandberg, (L), Jämställdhetsminister

Samhällsnytta – vad får du för pengarna?

Torsdagen den 29 juni, kl 14.45 – 15.15
Campus Gotland, Hus E, Sal E 31

Arrangörer: Riksorganisationen Unizon

Pengar, tid, arenor och kontakter – så kan ditt företag ta socialt ansvar, öka jämställdheten och bidra till ett hållbart samhälle där kvinnor och barn får leva fria från våld. Det tjänar du på. Hör om kreativa lösningar och oväntade lyckade samarbeten.

Män med makt talar ut om jämställdhet

Torsdagen den 29 juni, kl 15.30 – 16.00
Campus Gotland, Hus E, Sal E 31

Arrangörer: Riksorganisationen Unizon

Vilken roll spelar olika samhällsaktörer för kvinnors rättigheter och vad kan män med makt göra? Välkomna till ett personligt samtal där män med makt delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med jämställdhet i vardagen och hur de använder sin makt för att öka jämställdheten.

Vilken roll spelar PR-branschen, politiken, näringslivet, sportjournalistiken och polisen för kvinnors rättigheter och vad kan män med makt göra?

 

Sexindustrin känner inga gränser: hur kriminaliserar vi sexköp och koppleri i hela EU?

Torsdagen den 29 juni, kl 16:15 – 17.00
S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, Folkhälsodalen

Arrangörer: Sveriges Kvinnoorganisationer

Allt fler kvinnor utnyttjas i sexindustrin runtom i Europa, inte minst efter kriget i Ukraina och i länder som legaliserat handeln. Legalisering och fri rörlighet har gynnat de som vill exploatera kvinnors kroppar i EU. Vad kan EU göra för att stoppa detta?

Medverkande:

  • Evin Incir, EU-parlamentariker, Socialdemokraterna
  • Abir Al-Sahlani, EU-parlamentariker, Centerpartiet
  • Nathalia Guaje, Sakkunnig SRHR, Sveriges kvinnoorganisationer

Jämställdhetsmingel i TCO-landet

Fredagen den 30 juni, kl.11.00 – 12.15
TCO-landet

Arrangörer: Sveriges Kvinnoorganisationer, TCO 

Välkommen till Almedalens jämställdhetsmingel! Sveriges Kvinnoorganisationer och TCO bjuder på mat och mingel i TCO-landet (Strandvägen 19) den 30 juni kl 11:00. Dessutom blir det tipsrunda med fina priser och standup med Bianca Kronlöf.

Medverkande:
Therese Svanström, ordförande TCO
Malpuri Groth, vice generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer
Bianca Kronlöf, skådespelare, komiker, manusförfattare och illustratör
m.f.