Handeln med kvinnor och barn inom surrogatindustrin ökar. Området är oreglerat på många håll och behovet av policys och lagstiftning är brådskande. Nu uppmanar den internationella kvinnorörelsen FN att ta fram en rekommendation för förbud av surrogatmödraskap.

Den svenska utredningen ”Olika vägar till föräldraskap” (SOU2016:11) kom förra året fram till att surrogatmödraskap inte ska tillåtas i svensk lagstiftning. Nu behöver Sverige precis som andra länder ta nästa steg och förbjuda surrogatarrangemang.

I går skickade den italienska kvinnoorganisationen Se Non Ora Quando -Libere ett internationellt upprop till FN:s Kvinnokommitté. I uppropet uppmanas FN att ta fram en rekommendation om förbud av surrogatmödraskap. Sveriges Kvinnoorganisationer stödjer uppropet liksom European Women’s Lobby, European Network of Migrant Women (ENOMW) och en rad andra kvinnoorganisationer.

– Surrogatmödraskap är den senaste och snabbast växande formen av handel med kvinnors kroppar. FN:s Kvinnokommitté har i uppdrag att arbeta för att Kvinnokonventionen följs. Därför är det avgörande att kommittén nu tar sig an denna nya form av utnyttjande av kvinnor, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer.

Uppmaningen skickades till FN:s Kvinnokommitté i Geneve den 3 april. Läs mer här.

Läs mer om Sveriges Kvinnoorganisationers ställningstagande mot surrogatmödraskap här.

Läs mer om utredningen ”Olika vägar till föräldraskap” (SOU2016:11) här.

Läs mer om European Women’s Lobbys ställningstagande mot surrogatmödraskap samt EU-parlamentets resolutioner om surrogatmödraskap här.

Läs pressmeddelandet på MyNewsdesk här.