Öka utrikes födda kvinnors valdeltagande 2.0

Den 11 september 2022 är det dags att rösta i allmänna val.

Utrikes födda kvinnor är i lägre utsträckning representerade i vår folkvalda riksdag, än utrikes födda män. Många utrikes födda kvinnor står långt från arbetsmarknaden och  deltar inte i lika hög utsträckning i samhället som utrikes födda män, inrikes födda kvinnor eller män.

Inför valet 2018 genomförde vi en stor satsning för att öka valdeltagandet bland grupper av utrikes födda kvinnor som tidigare haft lågt valdeltagande. Vi utbildade 110 demokratiambassadörer som genomförde 140 aktiviteter och 130 möten och mobiliserade väljare i 10 städer. Vi delade ut 19000 broschyrer på sju olika språk. Vi hade lokala politiker utfrågningar och vi nådde minst 12 000 kvinnor i områden med lågt valdeltagande. Det gav resultat. Vi kunde se att valdeltagandet ökade i många av dom distrikt som vi hade jobbat i, än viktigare var kanske att genom dessa personliga möten förtroliga emellan skapades en diskussion om val, politiska partiers ståndpunkter och demokratins betydelse.

VAD KAN MAN GÖRA?

För en levande demokrati behöver olika grupper av kvinnor och män vara delaktiga och engagerade, det är allas våra ansvar. Här finns samlade tips utifrån arbetet 2018 för hur vi som samhälle kan stötta och stärka utrikes födda kvinnor demokratiska delaktighet.

Som civilsamhällesorganisation eller kommun som vill jobba med ökat valdeltagande:

  • Använda befintliga sammanhang, samarbeta med lokala aktörer och att söka sig till platser där målgruppen redan befinner sig.
  • Rekrytera demokratiambassadörer i målgruppen. Det kommer att öppna många dörrar.
  • Dela ut intyg och referensbrev till de kvinnor som deltar aktivt som exempelvis ambassadörer. Det ger en möjlighet till fortsatt arbete och engagemang.
  • Utforma utbildningar och aktiviteter tillsammans med målgruppen. Lyft frågor som engagerar dem.
  • Erbjud barnpassning och kvinnoseparatistiska utbildningstillfällen. Var uppmärksam på eventuell hedersproblematik.
  • Skapa separatistiska diskussionsforum för kvinnor och gör riktade insatser för att nå kvinnor som inte alltid syns i det offentliga rummet.

Som kommun som är ansvarig för miljön kring vallokalerna:

  • Säkerställ att vallokaler är tillgängliga, både för personer med funktionsnedsättning men också för dom kvinnor som är utsatta för hedersförtryck
  • Ha en plan för hur ni ska hantera en situation där kvinnor blir kontrollerade och utbilda personalen – exempel på handlingsplan från en kommun och vad som kan ingå i utbildningen

Hur når du som parti målgruppen?