Den 7-8 november arrangeras en särskild ministerkonferens om jämställdhet av Göteborgs universitet. Konferensen hålls inför EU-toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt som äger rum i Göteborg den 17 november. Sveriges Kvinnoorganisationer medverkar vid båda tillfällena.

Sveriges statsminister Stefan Löfven har tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker bjudit in stats- och regeringschefer från EU:s medlemsländer, samt drygt 30 olika organisationer och aktörer, för att delta på toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt som hålls i Göteborg den 17 november.

Inför toppmötet håller Göteborgs universitet en jämställdhetskonferens den 7-8 november där jämställdhetsministrar från medlemsstater, företrädare för arbetsmarknadens parter, EU-kommissionen, EU:s jämställdhetsinstitut och företrädare för civilsamhället deltar.

– Det är svårt att diskutera välfungerande och rättvisa arbetsmarknader och hållbara sociala trygghetssystem utan att lyfta jämställdheten. Därför kommer jämställdhetsperspektivet att vara en fråga som kommer upp vid toppmötet. Jämställdhetsperspektivet är även en central fråga i diskussionen om EU:s framtid i bred bemärkelse och av det skälet arrangerar vi tillsammans med Göteborgs universitet denna ministerkonferens, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér som kommer vara värd för konferensen.

I ministerkonferensen deltar Elvy Svennerstal, vice Ordförande I European Women’s Lobby (EWL)  i en panel om Gender equality – a key to fair jobs. Elvy deltar även vid toppmötet där hon ingår i Social Platforms delegation för att företräda jämställdhetsfrågorna. Elvy är styrelsemedlem i Sveriges Kvinnoorganisationer.

Läs mer om EU-toppmötet här.

Stora delar av mötet kommer att websändas, vilket ger möjlighet att följa diskussionerna som handlar om frågor som berör medborgarna i deras vardag, så som möjligheter att hitta nya jobb, säkerställande av goda arbetsplatser och tillgång till kompetensutveckling.