Lönelotsarna är nya medlemmar

Sveriges Kvinnoorganisationer är stolta över att kunna hälsa föreningen Lönelotsarna välkomna som nya medlemmar. Lönelotsarna verkar för jämställda löner genom att:

  • sprida kunskap, bilda opinion och utveckla metoder för jämställd lönesättning och lönekartläggningar
  • erbjuda ett kvalitetssäkrat stöd i arbetet med lönekartläggningar enligt diskrimineringslagens krav
  • tillhandahålla och utveckla det kostnadsfria lönekartläggningsverktyget Analys Lönelots
  • utgöra en plattform för erfarenhetsutbyte och samarbete för aktörer som yrkesmässigt använder Analys Lönelots
  • driva webbplatsen www.lonelotsarna.se– en kunskapsbank med rapporter, referensmaterial och handböcker

– Vi vill vara medlemmar i Sveriges Kvinnoorganisationer för att ännu bättre kunna driva opinionsbildning samt vara delaktiga i Sveriges Kvinnoorganisationers påverkansarbete för jämställda löner, säger Marie Trollvik, ordförande.