Den 24 april bjuder Sveriges Kvinnoorganisationer och Norrbottens läns barnmorskeförening in till lunchseminarium i Luleå om hur vi säkrar födande kvinnors trygghet och barnmorskors arbetsmiljö.

Förlossningsvården i landet är under hård press och Norrbotten är inget undantag. Kvinnor protesterar mot att de får resa långt för att föda och inte får tillräckligt stöd under förlossningen. Barnmorskor vittnar om en ohållbar arbetssituation med allt för få kollegor.

Regeringen har avsatt medel till landstingen för att stärka bemanningen och under 2018 får Norrbotten ytterligare 40 miljoner. Sveriges Kvinnoorganisationers granskning av hur pengarna hittills har använts visar att barnmorskor får allt fler gravida och födande kvinnor att ta hand om. Samtidigt sjunker tiden kvinnor får stanna på BB, och det finns stora brister i eftervården av nyförlösta kvinnor. Hur vänder vi utvecklingen och ser vi till att budgetsatsningarna går till det de är avsedda för?

Medverkande:
AGNETA GRANSTRÖM, regionråd (Mp)
MATTIAS KARLSSON, oppositionsråd (M)
MARJO-RIITTA WAHLBERG, ordförande, Norrbottens läns barnmorskeförening
ELISABETH LINDBLAD, vice ordförande, Vårdförbundet Norrbotten
Moderator: CLARA BERGLUND, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer

Föranmälan görs via denna länk.

Samtalet pågår kl. 12-13. Kaffe och macka serveras från kl. 11.30.

Vägen är inget BB!
Innan seminariet (kl. 11.30-12) kommer vi också visa bilder från den omtalade utställningen #VägenÄrIngetBB av konstnärerna Lina Maria Viitala och Carina Kero Esberg. Utställningen visas just nu i stadshuset i Kiruna och kommer den 24:e att göra ett exklusivt gästspel på vårt seminarium. Missa inte chansen att se dessa starka och viktiga bilder som ger en röst åt de kvinnor som inte hunnit fram till BB! Konstnärerna och en av de kvinnor som tvingats föda längs vägen kommer också att finnas på plats och berätta mer. Mer om utställningen hittar du här.

Mer info:
▲ Anmäl dig via denna länk.
▲ Här hittar du inbjudan och här ett facebook-event.
▲ Sveriges Kvinnoorganisationers granskning av regeringens satsningar på förlossningsvården ”Med rätt att föda” hittar du här.
▲ För frågor: info@sverigeskvinnolobby.se.

VÄLKOMMEN!