Valet 2018 var ett ödesval för kvinnors rättigheter. Ett fåtal partier gick till val på att försämra jämställdhetsarbetet, medan andra presenterade nya progressiva förslag.

De stora samhällsutmaningar som Sverige står inför kan inte lösas utan ett jämställdhetsperspektiv. En lyckad integration kräver särskilda satsningar på kvinnors etablering. En trygg sjukvård måste betyda en upprustning av förlossningsvården. Ett tryggare samhälle tar krafttag mot sexualbrotten och mäns våld mot kvinnor.

Våra valkrav är mer aktuella nu än någonsin!

Sveriges Kvinnoorganisationer vill tacka alla partier, medier och andra organisationer som tillsammans med oss har gjort allt för att lyfta jämställdhetsfrågorna i valrörelsen. Enligt SVT:s vallokalundersökning rankande väljarna jämställdhet som den tredje viktigaste frågan i valets slutskede. Jämställdhet var fråga som fick människor att gå och rösta. Det var en fråga som påverkade vilket parti människor röstade på.

Vår mest prioriterade satsning inför valet har varit i projektet Rösträtt där vi har arbetat för att öka valdeltagandet bland utrikesfödda kvinnor. Vi har samlat och utbildat 110 demokratiambassadörer som i sin tur har genomfört över 150 egna aktiviteter på 10 orter. Vi har delat ut information om jämställdhet och hur man gör när man röstar på åtta språk. Totalt har vi träffat och pratat med 15 000 kvinnor i områden där det bor många utrikes födda.

Vi vill nu tacka alla våra demokratiambassadörer, samarbetspartners och andra människor som tillsammans gjort detta möjligt! Ännu är inte alla röster räknade. Ännu vet vi inte hur nästa regering kommer att se ut. Men vi vet att valdeltagandet har ökat i områden med många utrikes födda.

  • I Stockholmsförorten Rågsved där våra ambassadörer hållit i aktiviteter för familjer har valdeltagandet ökat med 3 procentenheter sedan förra valet.
  • I Rinkeby där vi haft möten på somaliska, har valdeltagandet ökat med nästan 5 procentenheter.
  • I Nydala där vi hade en av våra valvakor igår och där vi också haft demokratiambassadörer på plats, har valdeltagandet ökat med 3 procentenheter.
  • På Frölunda torg där tre av våra eldsjälar proklamerat om vikten av att rösta har valdeltagandet gått upp med 4,5 procentenheter.
  • I Hermodsdal, som hade en av landets lägsta siffror 2014, har demokratiambassadörerna i Malmö gjort ett viktigt arbete. Där kan vi se en ökning med 3 procentenheter.

Det är stort!