MÅLET OM EN BARNMORSKA PER FÖDANDE KRÄVER BÄTTRE ARBETVILLKOR! 

Två år har gått sedan barnmorskeupproret i Stockholm, sedan vi tillsammans med en rad organisationer lämnade in 90 000 underskrifter och när dåvarande finansborgarråd lovade mer resurser till förlossningsvården och utökad bemanning till dess att nivån en barnmorska per födande kvinna uppnåtts. Men alla löften till trots består barnmorsebristen i Stockholm och runt om i landet. 

Bara på Karolinska universitetssjukhuset saknas 30 barnmorskor. Målet om en barnmorska per födande kvinna finns på flera förlossningskliniker i Region Stockholm men är svårt att nå på grund av bristen på barnmorskor. Utbildade barnmorskor finns men många har valt att lämna förlossningsvården.  

Målsättningen om en barnmorska per födande är inte är möjligt utan att arbetsvillkoren för barnmorskorna blir bättre. I samband med nya EU-regelverk för längre dygnsvila (som i grunden är en viktig förbättring av arbetsmiljön) larmas det om svårigheter att få ihop arbetstimmarna för en heltid som går att kombinera med ett rimligt privatliv.  

För att utbildade barnmorskor ska vilja och orka jobba i förlossningsvården måste arbetsvillkoren bli bättre. Framförallt måste bemanningen öka så att belastningen minskar och lönerna höjas. Därutöver måste till exempel arbetstiden förkortas och arbetet bli mer flexibelt så att barnmorskorna får mer inflytande över sina arbetsuppgifter och sin tid. Viktigt är att säkerställa att barnmorskor också får tid för återhämtning och möjlighet till kompetensutveckling.  

Läs rapporter från förlossningskliniker i region Stockholm här:  

https://www.svd.se/a/wA2LoM/30-barnmorskor-saknas-fortfarande-i-stockholm 

Läs också vår debattartikel från i somras:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/GM8nPl/barnmorskor-vi-accepterar-inte-annu-en-sommar-med-bb-kris