Mammor i alla åldrar, berätta er historia!

Under våren har vår medlemsorganiation RIFFI Fem-Inclusion en satsning som riktar sig till mammor i alla åldrar och främst mammor som har erfarenhet av förorten eller migration. De kommer att via instagram och facebook @RIFFImigrantwomen lägga upp historier och bilder som mammor skickat in.

Syftet är att:
• Synliggöra mammors erfarenheter genom bilder och berättelser
• Stärka genom nätverk, föreläsningar och kunskapsöverföring, skapa gemenskap mammor emellan
• Medvetandegöra om mammors villkor i förorten

Även den som vill berätta en historia om sin egen mamma kan bidra. För att delta skicka en bild och berättelsen till RIFFI på deras sociala medier. Vårens satsning kommer att avslutas med en fotoutställning med utvalda historier i mitten av maj 2020.

Vill du veta mer? Kontakta RIFFI här!