Kvinnors Rätts ordförande Maria Rashidi tilldelas 2020 års Pela och Fadime-Utmärkelse för sitt outtröttliga arbete för utsatta kvinnor. Utifrån sina egna erfarenheter av hedersförtryck, bland annat genom att bli attackerad med syra framför ögonen på sin egen dotter, skapade hon 2001 organisationen Kvinnors Rätt.

Kvinnors Rätt har genom åren kunnat hjälpa tusentals kvinnor som drabbats eller hotats av hedersvåld. Maria har fått betala ett högt personligt pris – med hittills över hundra operationer och transplantationer till följd av skadorna vid attacken. Men hon har inte fastnat i bitterhet utan vänt den till handlingskraft. En ung kvinna skriver i nomineringen av Maria Rashidi: ”Kvinnors Rätt har räddat mitt liv och fått mig att inse mitt eget värde som kvinna och som människa”.

Prisutdelningen sker i samband med den årliga Fadimegalan på Berns i Stockholm söndagen den 19 januari.

– När jag fick veta att jag tilldelas Fadime-priset kände mig djupt rörd och hedrad. Detta betydelsefulla erkännande är mycket viktigt för mig i min kamp för kvinnors lika rättigheter – speciellt då när man inkluderar kampen mot kulturellt och religiöst förtryck – blir man ofta kritiserad, motarbetad eller t.o.m. hotad av olika krafter i samhället. Jag värderar högt att GAPF håller kampen outtröttlig igång mot hedersförtrycket som berör så många ungdomar och kvinnor – framförallt unga flickor. Jag är djupt tacksam för Fadime-priset som kommer att stärka mig ytterligare för att kunna gå vidare med vår gemensamma kamp, i Fadime Sahindals anda, säger Maria Rashidi.

Om Pela & Fadime-utmärkelsen

– Priset är instiftat för att uppmärksamma människor som går i spetsen i kampen mot hederskulturen. Deras insatser gör Sverige till ett bättre, friare och mer rättvist land. Maria Rashidi är en synnerligen värdig mottagare, säger Lars Leijonborg, ordförande i priskommittén.