Medborgarförslag för etiska riktlinjer mot sexistisk reklam

Här hittar du mallen för medborgarförslaget mot könsdiskriminerande reklam:

 Mall för medborgarförslag 

Reklamera har tagit fram en mall på ett medborgarförslag för etiska riktlinjer mot sexistisk reklam som du kan skicka in till din kommun eller region. Medborgarförslag är sätt för medborgare som är folkbokförda i en kommun att föra sin talan och påverka. På din kommuns eller regions hemsida kan du hitta mer information om hur du kan gå tillväga för att skicka in ditt medborgarförslag. 

När du skickar in medborgarförslaget föreslår du att din kommun eller region antar etiska riktlinjer mot sexistisk reklam. Medborgarförslaget föreslår riktlinjerna som reglerar att kommunen/regionen har rätt att kräva att reklam som strider mot stadens etiska riktlinjer tas ned inom 24 timmar. Det innebär även ett ansvarstagande från kommunens/regionens sida för att invånare inte ska utsättas för kränkande reklambudskap eftersom den könsdiskriminerande reklam som existerar i det offentliga rummet är ett samhällsproblem och ett hinder för jämställdhetsarbetet.