Datum 23 nov 2019

Tid 10.00 - 15.00

Plats Bagarmossens Folkets Hus

Den 23 november erbjuder vi våra medlemmar en heldagsutbildning i jämställdhetsbudgetering. Utbildningen ger deltagarna verktyg och metoder för att granska nationella, regionala och lokala budgetar ur ett jämställdhetsperspektiv.

Plats: Bagarmossens Folkets Hus

Dag: 23 november

Tid:10:00 – 15:00

Pris: Kostnadsfritt för våra medlemmar

Frågor: Kontakta linn.dimmlich@sverigeskvinnolobby.se

För att anmälan ska vara giltig behöver vi följande information: 

Namn, förening samt eventuella allergier eller kostpreferenser. 

Anmälan görs till linn.dimmlich@sverigeskvinnolobby.se.

Utbildningen har begränsat antal platser, anmäl er senast 8/11.