Medlingsinstitutet visar bara halva sanningen

Medlingsinstitutets rapport om löneskillnader mellan män och kvinnor visar att lönegapet minskar, om än i långsam takt. Det är glädjande men statistiken visar bara skillnaden i genomsnitt.

– De stora löneskillnaderna finns mellan branscher, alltså att de yrken där fler kvinnor jobbar värderas lägre än de yrken där fler män jobbar, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer till SVT (se artikeln här).

Sveriges Kvinnoorganisationer kräver att Medlingsinstitutets uppdrag ska utvidgas till att utöver löneskillnader mellan lika yrken även innefatta löneskillnader mellan likvärdiga yrken.

Vill du veta mer om strukturella löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade branscher? Läs Lönelotsarnas granskning ”Rätt lön?” här och se en kort infofilm om den här.