Arena Idé, Union to union och ABF Stockholm bjuder in till seminarium om mens, makt och arbete den 7 mars.

Menstruation är ett globalt skamtecken. Mensskydd ska gömmas, blodet osynliggöras. När skammen kombineras med fattigdom blir den till en kollektiv katastrof som hindrar personer som menstruerar från att gå i skolan och att arbeta.

I tystnaden frodas obehandlade infektioner. Utan mensskydd, vatten, toaletter och kunskap nekas de som har mens tillgång till grundläggande rättigheter. Makten
 över mensen är en nödvändighet, en förutsättning för deltagande i det liv som pågår i offentligheten och på arbetsmarknaden. Det som en gång var onämnbart blir politik i en växande mensrörelse.

Vad kan den fackliga rörelsen göra för att säkra att mensen inte blir det som skiljer på vilka förutsättningar människor har att utvecklas och försörja sig?

På flera ställen i världen är mens redan en del av det fackliga arbetet. Bland industriarbetare i Indonesien drevs frågan i en stor kampanj förra året. Det handlar om arbetstidsfrågor och hygienfrågor som tillgång till toalett. Ur ett svenskt perspektiv har frågan om endometrios fått allt större utrymme i debatten, men vad säger facken?

Läs mer och anmäl dig här.

Medverkande
Anna Dahlqvist, författare till den uppmärksammade boken ”Bara lite blod: Ett reportage om mens och makt” (Atlas 2016)

Heidi Lampinen, programhandläggare för industrisektorn vid Union to Union, berättar om mens och arbetsvillkor inom textil- och tillverkningsindustrin i Bangladesh, Kambodja och Indonesien.

Louise Berg, Sibship society och projektledare för projektet Mera mens! Ett projekt vars syfte är att menstruerande aldrig ska behöva skämmas över en naturlig kroppsfunktion och för att sjukdomar kopplade till mensen och livmodern ska tas på allvar.

Moderator: Lisa Pelling, Arena Idé

Lokal: ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm