Idag lägger Amineh Kakabaveh fram en motion för att aktivt förbjuda surrogatmödraskap i Sverige och för att Sverige ska verka för ett globalt förbud i FN. Vi uppmanar alla riksdagsledamöter att göra som Amineh – rösta ja till motionen!