MR-dagarna: Varför mår unga kvinnor så dåligt och vad kan vi göra åt det?

Datum 18 nov 2022 - 18 nov 2022

Tid 10:30 - 11:30

Under Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro, den 17-18 november, arrangerar Sveriges Kvinnoorganisationer och Tjejjouren Väst ett seminarium om unga kvinnors ohälsa. För att kunna delta måste du ha köpt biljett till MR-dagarna.

Den psykiska ohälsan bland flickor och unga kvinnor ökar. En majoritet av alla tjejer lider av nedstämdhet, ångest, sömnproblem och andra psykiska besvär. Ungas digitala vardag och sociala medier är stora påverkansfaktorer på tjejers mående och livsvillkor. Hur påverkas tjejers hälsa och livsvillkor av objektifiering, snäva skönhetsideal och en ouppnåelig livsstil? Vad kan göras för att stoppa plattformars skadliga algoritmer? Hur kan flickors och unga kvinnors rättigheter upprätthållas i en digital värld som tjänar pengar på att de mår dåligt?

Läs mer i programmet