Myndigheter måste göra allt i sin makt för att förhindra barnäktenskap

Uppdrag Gransknings serie Bortförd avslöjar hur svenska myndigheter gång på gång sviker unga kvinnor som förs ut ur Sverige för att giftas bort. Barn- och tvångsäktenskap är allvarliga brott mot barns och kvinnors friheter och rättigheter. Sveket mot hedersutsatta barn, de flesta av dem flickor, måste få ett stopp.

En av tjejerna i programmet, som kallas Nadia, kontaktar svenska ambassaden i Jordanien efter att ha flytt från pappan som hotar att slå ihjäl henne. Istället för att hjälpa henne ut ur landet kontaktar ambassaden pappan och råder Nadia att samtala med honom eller vänta tills att han har lugnat ner sig. Henrik Belfrage, professor i kriminologi och expert på riskbedömningar, förfasas över hur ambassaden istället för att hjälpa Nadia förhandlar med hennes förövare: 

“Det är en sån häpnadsväckande inkompetens. Man ju inte sätta ett barn tillsammans med en presumtiv gärningsperson på ett flygplan till Sverige”.

Som tydligt framkommer i reportagen finns fortfarande stora brister när det gäller kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck hos socialtjänst, skola och ambassader. Särskilt tydligt är att riskbedömningarna brister. Flickorna blir inte trodda, hoten mot dem tas inte på allvar och myndigheterna vet inte hur de ska agera gentemot hedersutövande familjer. Sveket mot hedersutsatta barn, de flesta av dem flickor, måste få ett stopp. Sveriges Kvinnoorganisationer kräver: 

  • Att kunskaperna om hedersrelaterat våld och förtryck höjs bland professionella som möter barn och att rutinerna förbättras på in- och utlandsmyndigheter. Alla kommuner bör regelbundet inventera antalet barn som har eller riskerar att föras utomlands eller hållas kvar i ett annat land. Om det finns en misstanke om att ett barn riskerar att föras utomlands ska detta omedelbart anmälas omedelbart till socialtjänsten som på en gång bör utreda risken med grund i kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och sedan föra barnet i trygghet. När misstanke om brott finns ska polisanmälan upprättas.
  • Att det inte ska vara möjligt för vårdnadshavare att upphäva sitt barns svenska medborgarskap i de fall barnen riskerar att föras ut ur landet i syfte att utsättas för hedersrelaterat våld och förtyck inklusive giftemål eller könsstympning.
  • Att ett samordningscenter som hjälper barn och kvinnor som förts utomlands att komma hem inrättas. Koordinatorer som kan ge praktisk hjälp på plats bör anställas på ambassader i flera länder. Här kan Sverige lära av Norge som sedan länge arbetar mer systematiskt med att hitta, hjälpa och stötta norska barn som förts utomlands för att giftas bort. 

Vill du veta mer om eller engagera dig i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck?

Kontakta någon av våra medlemsorganisationer som arbetar med frågan, så som Varken hora eller kuvad, Kvinnors rätt eller Tjejers rätt i samhället (TRIS).