På Forum Jämställdhet har du chans att boosta företaget med en rejäl kompetensutveckling. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att träffa potentiella kunder, knyta till sig nya samarbetspartners och stärka ert varumärke som jämställdhetsaktör bland våra över 800 deltagare. Vi erbjuder ett brett program med ett stort antal föreläsningar, seminarier och metodverkstäder. Här är ett litet urval som vi tror kan intressera dig som arbetar i näringslivet!

Keynote speaker Samir Saran: Artificiell Intelligens som utmanar patriarkatet
– Utveckling av AI kräver ett jämställdhetsperspektiv.

Så länge artificiell intelligens, AI, fortsätter att konstrueras av män och utgår från data som ofta baseras på fördomar så kommer morgondagens teknik att förstärka stereotyper och skillnader mellan kvinnor och män. Samir Saran, ordförande för Asiens mest inflytelserika tankesmedja Observer Resarch Foundation (ORF) berättar hur vi kan bygga mer demokratiska, etiska och jämställda självlärande tekniska lösningar. Läs mer här

Metodverkstad: Effektivare möten med jämställdhet
Vill du ha en mer effektiv möteskultur där alla bidrar? Sara Haraldsson, generalsekreterare för Maktsalongen, delar med sig av sina bästa tips på vad organisationer kan göra före, under och efter ett möte för att uppnå bästa effekt. Läs mer här.

Metodverkstad: Rekrytera fördomsfritt!
Visste du att omedvetna fördomar kan påverka rekryteringen på ett negativt sätt? I AllBrights metodverkstad får du lära dig hur bias kan påverka utvärdering av prestation, kompetens och ledarskap. Du kommer att få med dig verktyg för att rekrytera rätt person till rätt plats, utan fördomar. Läs mer här.

Föreläsning och panelsamtal: Hur kan genusforskningen hjälpa företagen?
Genom att samarbeta med jämställdhetsforskning kan företag få hjälp med konkreta utmaningar. Två exempel är Genusakademin vid Karlstads universitet och Gender Contact Point vid Luleå tekniska universitet, som båda involverar mansdominerade industriföretag. Föreläsning och panelsamtal med forskare, projektledare och företrädare för industrin. Läs mer här.

Metodverkstad: Jämställdhetssäkra kollektivavtalen
Kan ett jämställdhetsperspektiv bidra till att utveckla förhandlingsprocessen och kollektivavtalen? Sveriges Kvinnoorganisationer lanserar sin nya metod för att jämställdhetssäkra kollektivavtal. Läs mer här.

Fler programpunkter hittar du på vår hemsida. Programmet uppdateras löpande.

UTSTÄLLNING OCH MÖTESPLATS
Forum Jämställdhet erbjuder även en interaktiv utställning där företag och andra organisationer kan sprida sitt jämställdhetsarbete och möta våra över 800 deltagare. Passa på att knyta kontakter inom och mellan sektorer och branscher; boka en utställningsplats via vår hemsida!