Med mindre än tre månader kvar till Europaparlamentsvalet lanserar Sveriges Kvinnoorganisationer metodhandboken ”Makt att forma samhället och sitt eget liv” som riktar sig till kommuner, partier och civilsamhället. Metodhandboken lyfter tips och goda exempel för att öka valdeltagandet i områden och målgrupper som vanligtvis har ett lågt valdeltagande. Metodmaterialet bygger på projektet RÖSTRÄTT som mobiliserade demokratiambassadörer i 2018 års nationella val.

I 2014 års val till Europaparlamentet röstade bara 51% av svenskarna, en låg siffra i jämförelse med de nationella valen. Inför den 26 maj har kommuner, civilsamhället och partier en viktig demokratisk uppgift att få fler att rösta!

– Demokratiarbetet i många kommuner och inom många partier är präglat av ojämställda strukturer. Samtidigt ser vi hur kvinnor med utländsk bakgrund har mindre makt och inflytande än andra grupper. Demokratiarbetet måste utformas på ett sätt så att både kvinnor och män nås  satsningar för ett ökat valdeltagande, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer

Under 2018 års valrörelse mobiliserade Sveriges Kvinnoorganisationer över 100 demokratiambassadörer för att öka valdeltagandet för utrikes födda kvinnor, som vanligtvis har ett lägre valdeltagande. Ambassadörerna i projektet nådde 15 000 utrikes födda kvinnor i tio städer och ökade valdeltagandet i många av de områden där mobiliseringen ägde rum. Arbetet har resulterat i en metodhandbok med handfasta tips och goda exempel för att öka valdeltagandet och öka den demokratiska delaktigheten i områden där valdeltagandet vanligtvis är lågt.

– Vi är nu så glada att kunna sammanställa och dela med oss av alla goda exempel och tips som vi samlat på oss under projektets gång och jag är övertygad om att metodiken kan underlätta i arbetet för att nå olika målgrupper inför stundande EU-val! säger projektledare Rösträtt, Malpuri Groth

Om metodhandboken ”Makt att forma samhället och sitt eget liv”
Metodmaterialet är en sammanställning av praktiska tips, erfarenheter och goda exempel från arbetet i projektet RÖSTRÄTT, finansierat av Svenska Postkodsstiftelsen, som mobiliserade över 100 demokratiambassadörer som anordnade över 140 aktiviteter i tio städer och som nådde över 15 000 utrikes födda kvinnor inför valet 2018.