Lönegapet mellan kvinnor och män är 11,3 procent. Baserat på en arbetsdag från klockan 8-17 då män får lön för hela dagen, innebär det att kvinnor slutar få betalt för sitt arbete klockan 16:06. Det är fyra minuter mer än förra året och den största förändringen sedan vi startade kampanjen 2012. Idag avslöjades det nya klockslaget vid en fotografering på Sergels torg i Stockholm. 

Kvinnor har lägre lön än män inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 4 000 kronor mindre än män. På ett år blir skillnaden 48 000 kronor. 16:06-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer som arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

– Det går i rätt riktning, men det går för långsamt. Politiker och arbetsgivare måste ta vara på det momentum som finns just nu och se till att åtgärda löneskillnaderna en gång för alla. Vi kan inte vänta 25 år på att kvinnor ska få lön hela dagen, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer som är initiativtagare till samarbetet.

Sedan rörelsen bildades för sju år sedan har klockslaget flyttats fram från klockan 15:51 till klockan 16:06. Med den förändringstakten kommer vi att nå jämställda löner först om 25 år, år 2044.

För att öka takten ställer 16:06-rörelsen fyra gemensamma krav:

  • Jämställd föräldraförsäkring.
  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
  • Skärpt tillsyn av diskriminering och årliga lönekartläggningar.
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Bakom Lön hela dagen står 16:06-rörelsen:

Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Liberala kvinnor, LO, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.