Män i Sverige tjänar i genomsnitt 9,8 procent mer än kvinnor. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13, medan män får betalt till 17. Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Skåne län är 10,9 procent. I länet finns också de kommuner i Sverige som har störst respektive minst lönegap. Gapet är störst i Båstad, 19,4 procent och minst i Kristianstad 5,1 procent.

Rörelsen Lön hela dagen samlar fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer som tillsammans representerar över en miljon svenskar. När rörelsen bildades 2012 fick kvinnor bara fick betalt till klockan 15.51. Löneskillnaden har alltså minskat med 22 minuter på 10 år.

I år har Lön hela dagen även tagit fram siffror över lönegapet i alla län och över hundra svenska kommuner. I Skåne län är löneskillnaden 10,9 procent. I länet finns också de kommuner i Sverige som har störst respektive minst lönegap. Gapet är störst i Båstad, 19,4 procent och minst i Kristianstad 5,1 procent.

Län/Kommun

Kvinnors lön

Mäns lön

Skillnad
i procent

Kvinnor slutar få betalt klockan:

Skåne län

33 000

37 100

10,9

16:08

Båstad

33 800

42 000

19,4

15:27

Bromölla

31 800

37 200

14,4

15:51

Ängelholm

32 500

38 000

14,4

15:51

Lund

35 000

40 700

14,0

15:53

Malmö

33 700

38 700

13,1

15:57

Hässleholm

30 100

34 400

12,6

16:00

Bjuv

30 900

35 200

12,3

16:01

Helsingborg

33 600

36 000

6,6

16:28

Kristianstad

31 100

32 700

5,1

16:36

För att öka takten ställer 16:13-rörelsen fyra gemensamma krav:

  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
  • Jämställd föräldraförsäkring.
  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

Bakom Lön hela dagen står 16:13-rörelsen:

Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.

Kontakt för lokala kommentarer:

  • Hans Forsberg, klubbordförande Vision Bromölla, 0456–822385
  • Christian Boberg, vice ordförande Vision Kristianstadsavdelningen, 0733–134883
  • Anna Nilsson, avdelningsordförande Visions Lundaavdelning, 073–4485818
  • Peter Nilsson, avdelningsordförande, Visions Malmöavdelning, 072–1909160

Kontakt för kommentarer om kampanjen som helhet:

  • Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer, 070-756 77 91

*Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2020) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. För län och kommuner har vi använt uppgifter för 2019. Detta på grund av effekterna av den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 som medfört att de nya lönerna för stora grupper på arbetsmarknaden ännu inte har betalts ut och därmed inte kommit med i lönestatistiken. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen.