Lönegapet i Södermanland är 5,8 procent

Män i Sverige tjänar i genomsnitt 9,8 procent mer än kvinnor. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13, medan män får betalt till klockan 17. Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Södermanlands län är 5,8 procent. Störst är skillnaden i Eskilstuna 9,4 procent och minst i Flen 7,3 procent.

Rörelsen Lön hela dagen samlar fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer som tillsammans representerar över en miljon svenskar. När rörelsen bildades 2012 fick kvinnor bara betalt till klockan 15.51. Löneskillnaden har alltså minskat med 22 minuter på 10 år.

I år har Lön hela dagen även tagit fram siffror över lönegapet i alla län och över hundra svenska kommuner. I Södermanlands län är löneskillnaden 5,8 procent. Bland kommuner i urvalet är skillnaden störst i Eskilstuna 9,4 procent och minst i Flen 7,3 procent.

Län/Kommun

Kvinnors lön

Mäns lön

Skillnad
i procent

Kvinnor slutar få betalt klockan:

Södermanlands län

31 800

33 800

5,8

16:32

Eskilstuna

31 800

35 100

9,4

16:15

Nyköping

31 600

34 600

8,7

16:18

Oxelösund

32 800

35 500

7,7

16:23

Flen

30 600

33 000

7,3

16:25

För att öka takten ställer 16:13-rörelsen fyra gemensamma krav:

  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
  • Jämställd föräldraförsäkring.
  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

Bakom Lön hela dagen står 16:13-rörelsen:

Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.

Kontakt för kommentarer i Södermanland:

Maria Bergström, Gröna Kvinnor, 070-6380712

Mikael Larsson, Vision, 073-9506315

Kontakt för kommentarer och frågor om kampanjen som helhet:

Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer, 070-756 77 91

*Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2020) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. För län och kommuner har vi använt uppgifter för 2019. Detta på grund av effekterna av den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 som medfört att de nya lönerna för stora grupper på arbetsmarknaden ännu inte har betalts ut och därmed inte kommit med i lönestatistiken. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen.