Lönegapet i Värmlands län är 9,1 procent

Män i Sverige tjänar i genomsnitt 9,8 procent mer än kvinnor. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13, medan män får betalt till 17. Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Värmlands län är 9,1 procent. Störst är skillnaden i Kil 13,6 procent och minst i Arvika 7 procent.

Rörelsen Lön hela dagen samlar fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer som tillsammans representerar över en miljon svenskar. När rörelsen bildades 2012 fick kvinnor bara fick betalt till klockan 15.51. Löneskillnaden har alltså minskat med 22 minuter på 10 år.

I år har Lön hela dagen även tagit fram siffror över lönegapet i alla län och över hundra svenska kommuner. I Värmlands län är löneskillnaden 9,1 procent. Störst är skillnaden i Kil 13,6 procent och lägst i Arvika 7 procent.

Län/Kommun

(2019)*

Kvinnors lön

Mäns lön

Skillnad
i procent

Kvinnor slutar få betalt klockan:

Värmlands län

30 600

33 700

9,1

16:16

Kil

28 900

33 500

13,6

15:55

Grums

31 000

35 800

13,5

15:55

Karlstad

30 800

34 700

11,2

16:06

Säffle

29 900

33 700

11,2

16:06

Filipstad

30 400

33 900

10,2

16:11

Storfors

30 900

34 100

9,5

16:14

Eda

29 600

32 100

8,0

16:22

Arvika

29 700

32 000

7,0

16:26

För att öka takten ställer 16:13-rörelsen fyra gemensamma krav:

  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
  • Jämställd föräldraförsäkring.
  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

Bakom Lön hela dagen står 16:13-rörelsen:

Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.

Kontakt för lokala kommentarer:

  • Eva Hallström, nyckelkvinna för Gröna Kvinnor i Värmland, 070–5612367
  • Lars-Åke Josefsson, Vision Karlskoga, 0586- 613 85
  • Katarina Carlsson, ordförande Karlstadsavdelningen Vision, 054-540 4757
  • Jonas Schützer Larsson, Vision Säffle, 0533 – 68 10 31

Kontakt för kommentarer om kampanjen som helhet:

  • Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer, 070-756 77 91

*Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2020) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. För län och kommuner har vi använt uppgifter för 2019. Detta på grund av effekterna av den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 som medfört att de nya lönerna för stora grupper på arbetsmarknaden ännu inte har betalts ut och därmed inte kommit med i lönestatistiken. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen.