Malmö värd för Forum Jämställdhet 2023

Nu står det klart att Malmö är värd för Sveriges största jämställdhetskonferens den 7-8 februari 2023. Varje år arrangeras Forum Jämställdhet i en stad med ett gott jämställdhetsarbete. Konferensen samlar omkring 1000 deltagare från offentlig, privat och facklig sektor och erbjuder fördjupande seminarier, praktiska metodverkstäder och föreläsningar från forskare, ministrar och internationella experter.

Jag är stolt och glad att Forum Jämställdhet har valt Malmö som värdstad 2023. I Malmö har vi jobbat aktivt med jämställdhetsintegrering i drygt 10 år och sett fina resultat. Samtidigt är vi långt ifrån i mål och jag välkomnar en samling och ett utbyte av kunskap och nätverk. Dessutom gillar vi stora evenemang och det är alltid något speciellt när staden fylls med såväl entusiastiska Malmöbor som långväga gäster, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S) i Malmö stad.

Malmö har sedan flera år tillbaka ett väl utvecklat arbete för att integrera jämställdhetsperspektivet i sina olika verksamheter. Staden har deltagit i programmet Modellkommuner för att ge stöd till andra kommuner i deras jämställdhetsarbete. 2020 beslutade kommunens fullmäktige att integrera jämställdhetsperspektivet i budget och verksamhetsuppföljningen i syfte att bidra till arbetet med Agenda 2030. Värdskapet för Forum Jämställdhet 2023 kommer att delas med Region Skåne.

– Region Skåne ser jämställdhetsfrågan som en viktig nyckel för regional utveckling och tillväxt. Vi har därför under flera år verkat för ökad kunskap och ökat engagemang inom området. Det betyder därför mycket för Skåne att under 2023 få välkomna denna viktiga konferens som sätter frågor kring jämställdhet på agendan, säger Annika Annerby Jansson, regionfullmäktiges ordförande (M) i Region Skåne.

Valet av Malmö som värdstad har gjorts utifrån en bedömning av kommunens arbete och engagemang för jämställdhet samt lokala förutsättningar för att genomföra konferensen.

– Malmö bedriver ett långsiktigt arbete för jämställdhet som har gett resultat. Staden mottog Svenska Jämställdhetspriset 2016. Därför känns det också särskilt roligt att förlägga konferensen där. Forum Jämställdhet kommer fylla på med kraft, ny kunskap och nya verktyg till alla som arbetar för jämställdhet i staden och regionen, så att de kan fortsätta utvecklingen mot jämställdhet in i framtiden, säger Clara Berglund, vd för Forum Jämställdhet.

Vad är Forum Jämställdhet?
Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Den arrangeras av Sveriges Kvinnoorganisationer som är en politiskt obunden paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige. Den 2–3 februari 2021 arrangerades Forum Jämställdhet digitalt och den 8-9 februari 2022 genomförs Forum Jämställdhet i Stockholm.

Presskontakter
Clara Berglund, vd, Forum Jämställdhet, clara.berglund@forumjamstalldhet.se, +46 707 56 77 91

Vanessa Marko, pressekreterare för Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) vanessa.marko@malmo.se, +46 701 48 46 24

Petra Kuritzén, project manager, Region Skåne, petra.kuritzen@skane.se, +46 724 67 47 89