NU STOPPAR VI SEXUELLA TRAKASSERIER I SKOLAN!

#Räckupphanden och #Tystiklassen samlar berättelser från unga flickor som utsatts för sexuella övergrepp i skolan. Skolverket har fått i uppdrag att se över hur samtycke, diskussioner om porr och hedersrelaterat förtryck kan inkluderas i sex- och samlevnadsundervisningen. Tyvärr missas detta syfte helt i de föreslagna ändringarna i läroplanen. Idag anordnar Sveriges Kvinnoorganisationer och Unizon en konferens för att ge skolpersonal verktyg att arbeta med just dessa tre fokusområden. Media välkomnas att närvara vid konferensen.

Dagens pornografi består av grovt våld och förnedring av kvinnor. Den når barn och unga i mobilen, i skolkorridoren, på surfplattan och i datorer, helt utan åldersgräns. Porren är en del av ungas vardag och flyttar fram gränserna i sociala medier såväl som i populärkulturen. Många berättar om hur porren påverkar deras syn på sig själva och på andra. Tjejer berättar om att deras killar fått inspiration till övergrepp från porren. Utöver det visar en ny kartläggning av den svenska porrindustrin att gränserna mellan porr, prostitution, sexbloggar och ”pengar mot likes” luckras upp (Talita, 2019). Hur ska skolan hantera detta?

Sveriges Kvinnoorganisationer har tagit del av Skolverkets statsbidrag i arbetet mot sexuella trakasserier och anordnar idag i samarbete med Unizon konferensen Makt, sex och skolan riktat mot personal inom elevhälsan. Det är en heldag som erbjuder praktiska verktyg i kombination med föreläsningar från kunniga talare inom områden som porr, hedersförtryck och samtycke. Hur tar du ett porrkritiskt samtal? Hur kan skolan jobba med hedersrelaterat våld och förtryck? Hur går vi från en porrkultur till en samtyckeskultur.

– Skolan måste arbeta aktivt med alla flickors och pojkars frihet från våld och kränkningar. De måste tydligt koppla värdegrundsarbetet och det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier med just sex-och samlevnadsundervisningen. Det krävs ett maktperspektiv. Skolverket har ett viktigt uppdrag att aktivt jobba för att säkerställa en jämställd och jämlik skola säger Hanna Carlsson, projektledare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Huvudtalare på konferensen är den amerikanske medieprofessorn Robert Jensen som är på Sverigebesök.

Skolverket har fått i uppdrag att se över läroplanerna och särskilt analysera hur frågor som hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke och pornografi kan omfattas av sex- och samlevnadsundervisningen. Sveriges Kvinnoorganisationer är positiva till uppdraget men är djupt besvikna att de i dagsläget föreslagna ändringarna i läroplanen helt missar syftet. Vi hoppas att denna konferens ska bidra med mer förståelse till varför det är viktigt att jobba med dessa frågor i alla skolor. 

Kontakta oss gärna vid frågor eller intresse för att besöka konferensen.

PROGRAM
Plats: Sis Conference Center, Solnavägen 1E

9 Invigning och samtal med Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner, Skolverket

9.30 Workshop: Samtycke och våld med Johan Pettersson, jämlikhetskonsult, Make Equal och Malin Avestad Ryd, jämlikhetskonsult, Make Equal

10.25 Unga tjejers vardag: Presentation av Friends kartläggningsverktyg av sexuella trakasserier samt slutsatser från studier med Magnus Loftsson, forskningssamordnare, Friends. Presentation av Talitas rapport ”Syns man inte, finns man inte” med Meghan Donevan, ledare forskning och förebyggande arbete, Talita

11.10 Pornography and distortions med Robert Jensen, professor emerita vid School of Journalism på University of Texas, Austin

12 LUNCH

13 Workshop: Från porrkultur till en samtyckeskultur med Sofie Markne, verksamhetsansvarig, Juventas ungdomsjour och Oliver Stenvall, projektledare, Juventas ungdomsjour

13.40 Vad menas med hedersrelaterat våld och förtryck? med Sandra Sarin, samordnare våld i nära relationer & hedersrelaterat förtryck och våld Nacka kommun

14 Killars dubbla roller som bärare av hedersnormer med Alán Ali, ordförande, MÄN

14.30 Workshop: Så bemöter du barn och ungdomar som lever i en hederskontext med Sandra Sarin, samordnare våld i nära relationer & hedersrelaterat förtryck och våld Nacka kommun

15 FIKA

15.30 Elevperspektiv och vad gör politiker? Med SNAF, Sexualkunskapen Ni Aldrig Fick och Lisa Friberg (S), ordförande i jämställdhetsberedningen Eskilstuna kommun

16 Elevhälsans tankar och kommentarer

16.20 Avslutning