Sista budgeten räddar regeringen från jämställdhetspolitiskt fiasko

Efter tre år av ekonomisk politik som ofta gynnat män mer än kvinnor lägger regeringen idag fram en budget som ökar den ekonomiska jämställdheten något. Facit för Stefan Löfven och den feministiska regeringen blir att kvinnors inkomster ökar 0,3 procent mer än mäns. Tillsammans med satsningar på välfärd och mot mäns våld mot kvinnor räddar det regeringen från ett jämställdhetspolitiskt fiasko.

Om föreslagna skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare går igenom kommer de tillsammans med andra reformer i årets och tidigare budgetar att öka kvinnors disponibla inkomster med 3,1 procent och mäns med 2,8 procent.

– I årets budget tas myrsteg mot ekonomisk jämställdhet. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är lika stora idag som 1995, om regeringen på allvar vill utjämna skillnaderna krävs större och bredare reformer, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer.

I budgeten finns också andra satsningar som kvinnorörelsen kämpat för under lång tid. Kvinno- och tjejjourer får permanenta bidrag så de kan planera och driva sin livsviktiga verksamhet långsiktigt. Mer pengar avsätts till jobbskapande åtgärder som är viktiga för utrikes födda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, såsom extratjänster och insatser för nyanlända föräldralediga.

Ta del av våra kommentarer om budgeten här