Sveriges Kvinnoorganisationer lanserar idag en jämställdhetsguide inför Europaparlamentsvalet 2019. Vi har granskat de svenska partiernas valmanifest ur ett jämställdhetsperspektiv och genomfört korta intervjuer med flera partiers toppkandidater.

Trots att väljarna rankade jämställdhet som den tredje viktigaste frågan i höstens nationella val ser vi stora skillnader i hur partierna prioriterar jämställdhetspolitiken. Vissa partier saknar delvis eller helt förslag för att främja jämställdheten.

I ett Europa där kvinnors rättigheter ifrågasätts och begränsas på flera håll är det viktigt att lyfta jämställdhet som en del i EU-valsrapporteringen.

Kvinnors rättigheter ifrågasätts på flera håll i Europa

Kvinnor är underrepresenterade inom i beslutsfattande församlingar inom EU och i många medlemsstater, mäns våld mot kvinnor är en pågående global kris och många kvinnor i krigsdrabbade områden har svårt att ta sig in i EU för att söka skydd, säger Malpuri Groth, tf verksamhetschef för Sveriges Kvinnoorganisationer.

– Nyligen lanserades en rapport som fastställde att mindre än 1 procent av EU:s struktur- och investeringsfonder är öronmärkta för jämställdhetsarbete. 38 procent av EU:s budget går till jordbruket samtidigt som 70 procent av EU:s jordbruk ägs av män. Idag ser vi inte att jämställdhetsutvecklingen går framåt utan kvinnors rättigheter begränsas och hotas i hela EU. Därför är det extra viktigt att svenska politiker i EU-parlamentet arbetar för att främja och driva på jämställdhetsarbetet i EU!

Här hittar du hela guiden.