Varje år arrangeras Forum Jämställdhet i en stad med ett väl utvecklat jämställdhetsarbete. Den 2–3 februari 2021 är det Stockholms tur att vara värd för Sveriges största jämställdhetskonferens. Här samlas över 1000 deltagare från privat och offentlig sektor som upplever allt ifrån föreläsningar med internationella talare till praktiska metodverkstäder och spännande möten.

– Det är en ära att få vara värd för Sveriges största jämställdhetskonferens och jag är mycket stolt att Stockholm och det jämställdhetsarbete vi redan gör fångat arrangörens intresse. Det blir dagar att fokusera extra på frågor om jämställdhet som kan förstärka det arbete som görs runtom i staden varje dag. Det passar också väl in i vårt långsiktiga arbete med att nå de globala målen i Agenda 2030, säger Magdalena Bosson, stadsdirektör i Stockholms stad.

Stockholms stad arbetar strategiskt och systematiskt för att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i allt från stadens vision och budget till de olika nämndernas mål. Arbetet med jämställdhetsintegrering har som mål att den service och de tjänster stockholmarna tar del av inom ramen för stadens verksamheter och bolag ska vara likvärdig för alla, oavsett kön.

– Stockholms stads engagemang och nya spännande insatser för att öka jämställdheten i stadens olika verksamheter gör att det är en ära att få presentera dem som 2021 års värdar för Forum Jämställdhet. Ett exempel är stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör som arbetat fram metoder för jämställt bemötande och försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorgen i socialtjänsten som förtjänar att spridas till resten av landet, säger Fanny Cavalli, projektledare för Forum Jämställdhet.

Vad är Forum Jämställdhet?
Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Den arrangeras av Sveriges Kvinnoorganisationer som är en politiskt obunden paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige. Den 5–6 februari 2020 arrangeras Forum Jämställdhet på Elmia i Jönköping. Året därefter, 2–3 februari 2021, går stafettpinnen vidare till Stockholm och Stockholm City Conference Centre.

Läs mer om Forum Jämställdhet – www.forumjamstalldhet.se

Presskontakt Sveriges Kvinnoorganisationer Forum Jämställdhet:Fanny Cavalli, fanny.cavalli@forumjamstalldhet.se, 073-70 45 007

Presskontakt stadsledningskontoret, Stockholms stadChristina Kivi, christina.kivi@stockholm.se, 08-508 29 999