Nu finns chansen att få med utrikes födda kvinnor på etableringståget

Den 31 maj presenterades delbetänkandet ”Etablering för fler – jämställda möjligheter till integration” som innehåller flera väldigt förslag för utrikes födda kvinnors arbetsetablering. Sveriges Kvinnoorganisationer, Mamma United och Hand in Hand for Women har träffat utredaren Elin Landell och Sophia Matelius, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Johan Persson, för att framföra våra synpunkter.

Några av de viktigaste förslagen i betänkandet är: 

  •       Att utvidga målgruppen som ska har rätt till etableringsprogrammet till att även omfatta anhöriga till bland annat arbetskraftsinvandrare, som ofta är kvinnor. 
  •       Att etableringstiden pausas under föräldraledighet och VAB, vilket gör att många kvinnor faktiskt kan få ta del av hela etableringsprogrammet så småningom.
  •       Att etableringsprogrammet kan förlängas med ytterligare 12 månader, vilket kommer att vara viktig för lågutbildade kvinnor som har svårare hinna gå igenom etableringsprogrammet under de två år som gäller nu.

Utöver det föreslås att kommuner ska ta ett större ansvar för informationsspridning, samhällsorientering och SFI. Arbetsförmedlingen föreslås få en tydligare styrning med en mer individuellt anpassad etableringsinsats. Utredningen föreslår även att särskilda statsbidrag ska utlysas för språkträning på öppna förskolor. 

Sveriges Kvinnoorganisationer ser att mer behöver göras för att fler kvinnor ska få chansen att komma ut i arbetslivet, tjäna pengar och ta makten över sina egna liv. Till exempel att öronmärka arbetsnära etableringsinsatser för kvinnor. Förskoleavgift för barn upp till två år bör sänkas eller tas bort. Mer uppsökande verksamhet riktat mot kvinnor som står långt från arbetsmarknaden behövs och ett tydligare fokus på jämställdhet i samhällsorienteringen. Utredningens förslag är dock viktiga steg på vägen och bör genomföras så snart som möjligt.