Nu kan du anmäla sexistisk reklam till Stockholms stad!

Nu har Stockholms stad äntligen infört etiska riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam. Det betyder att du kan vara med och anmäla könsdiskriminerande reklam och påverka vilka bilder som syns på offentliga platser.

Om du ser könsdiskriminerande* reklam, gör så här:

  1. Ta en bild på reklamen. (Kom ihåg att inkludera lite av omgivningen).
  2. Gå in på “tyck till” antingen via appen, som du laddar ner här. 
  3. Välj kategori “reklampelare” och skicka in bilden tillsammans med en motivering.

Riktlinjerna avser reklam som står på de vitriner som det står JCDecaux på. Riktlinjer omfattar med andra ord inte reklam i väderskydd (busskurer), tunnelbana eller lånecykelstationer.

*Med könsdiskrimerande reklam avses:

  • Schabloniserande reklam: Reklam som framställer personer i stereotypa könsroller och som kan anses beskriva eller förmedla en nedvärderande bild av kvinnor eller män.
  • Objektifierande reklam: Reklam som framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.
  • Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande.

Läs mer om Sveriges Kvinnoorganisationers kampanj mot könsdiskriminerande reklam här.