Sexuella trakasserier är vanligt förekommande på jobbet trots att det är förbjudet i alla länder i Norden. Nordisk information för kunskap om kön, NIKK har kartlagt existerande lagstiftning inom området.

Under hösten förra året uppmärksammade #MeToo-kampanjen utbreddheten av sexuella trakasserier som förekommer inte minst på arbetsplatser. Sedan januari förra året har svensk lagstiftning höga krav på arbetsgivaren när det kommer till att förebygga och agera mot sexuella trakasserier. Arbetsgivaren uppmanas också till att aktivt jobba med åtgärder för att främja lika rättigheter och förebygga diskriminering. Det är främst tre lagar som behandlar sexuella trakasserier:

  • Diskrimineringslagen – lagen klargör bland annat att arbetsgivaren ska ha rutiner och riktlinjer som ska förhindra sexuella trakasserier.
  • Arbetsmiljölagen – lagen förbjuder sexuella trakasserier.
  • Sexualbrottslagen – lagen omfattar vissa typer av sexuella trakasserier under rubriceringen ”sexuellt ofredande”.

Trots att lagstiftningen mot sexuella trakasserier är stark kvarstår problemet på arbetsplaster. En förklaring som lyfts i rapporten till varför det fortfarande är ett problem är att osäkra arbetsvillkor leder till att arbetstagaren inte vågar anmäla med rädsla att förlora jobbet. Det är också få anmälningar som får en rättslig följd.

Här kan du läsa mer om NIKK:s kartläggning av lagstiftningen och här Sveriges Kvinnoorganisationers förslag på åtgärder efter #MeToo.