Ny rapport: Skattesystemet värderar mäns livsval högre än kvinnors

Män får tillbaka 26,5 miljarder mer än kvinnor på skatten genom olika avdrag varje år och 83 procent av de nära 100 miljarder kronor som årligen delas ut via fåmansbolag går till män. Det visar en ny rapport från Sveriges Kvinnoorganisationer. Rapporten, som är den första i sitt slag i Sverige, analyserar hur olika skatter kommer kvinnor och män till godo.

Trots att löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat är de totala inkomstskillnaderna lika stora idag som 1995 (26 procent). Att det ser ut så beror på att mäns inkomster från kapital har ökat, men också på att skattesystemet i allt mindre utsträckning omfördelar pengar från män till kvinnor. I rapporten Jämställda skatter presenteras bland annat nya siffror som visar att antalet män som betalar statlig inkomstskatt har minskat med 243 000 sedan år 2000, medan antalet kvinnor som betalar statlig inkomstskatt har ökat med 25 000.

”Rapporten blottlägger ett mönster där flertalet skatter gynnar aktiviteter som berör fler män, till exempel rotavdraget, reseavdraget och 3:12-reglerna. Varför ska just branscher och företag som drivs av fler män premieras? Varför premieras resor med dieselbil (som män oftare gör) men inte resor med kollektivtrafik (som kvinnor oftare gör)? Varför har vi en skattelättnad på golfsimulatorer men inte på barns simning?” undrar Beatrice Nordling, sakkunnig i ekonomi på Sveriges Kvinnoorganisationer som skrivit rapporten.

Två förslag som särskilt lyfts fram i rapporten är slopandet av 3:12-reglerna och sänkt matmoms.

”3:12-reglerna används i hög utsträckning för att omvandla lön till lägre beskattat kapital och 83 procent av pengarna tas ut av män. Denna inkomstomvandling kan ha bidragit till att lönegapet ser ut att ha minskat mer än vad som egentligen är fallet. Samtidigt lägger kvinnor en större del av sin inkomst på basvaror såsom mat. En sänkning av momsen på mat skulle därför bidra till att stärka kvinnors ekonomi”, avslutar Beatrice Nordling.

 • Ladda ned rapporten här
 • Lyssna på Sveriges Radios rapportering om rapporten här

kvinnorörelsens ekonomiska takesmedja – FemEk

Rapporten Jämställda skatter har tagits fram med hjälp av viktiga råd från kvinnorörelsens ekonomiska tankesmedja FemEk som samlar utvalda forskare och experter på området. FemEk sammankallas av Sveriges Kvinnoorganisationer och består av:

 • Agneta Stark, docent i företagsekonomi och tidigare ordförande International Association for Feminist Economics
 • Anne Boschini, professor nationalekonomi, Stockholms universitet
 • Anita Nyberg, professor emerita genusvetenskap
 • Gertrud Åström, filosofie och teknologie hedersdoktor, Luleå tekniska universitet
 • Johanna Rickne, professor nationalekonomi, Stockholms universitet
 • Maria Stanfors, professor ekonomisk historia, Lunds universitet
 • Sanna Bergvall, universitetslektor i nationalekonomi, Göteborgs universitet
 • Åsa Gunnarsson, professor rättsvetenskap och skatteexpert Umeå universitet
 • Åsa Plesner, doktorand i företagsekonomi, Stockholms universitet