Offentlig upphandling

Trots att den nationella upphandlingsstrategin slår fast att upphandling ska stödja utvecklingen mot ett socialt hållbart samhälle är det mycket ovanligt med jämställdhetskrav i upphandling. Sveriges Kvinnoorganisationer vill att det ska lagstiftas om jämställdhetskrav i upphandling.

Offentlig sektor köper årligen varor och tjänster för över tusen miljarder kronor, det motsvarar en femtedel av Sveriges ekonomi. Enligt den nationella upphandlingsstrategin ska upphandling stödja utvecklingen av näringslivet och mot ett socialt hållbart samhälle. Trots det här är det snarare ett undantag med jämställdhetskrav i upphandling bland upphandlande organisationer. Det saknas även nationella mål och uppföljning på området. Att ställa krav på jämställdhet i upphandling kan ha stora effekter för jämställdheten i hela samhället, för ökad lönsamhet i bolagen och för en bättre kvalitet på produkten.

Sveriges Kvinnoorganisationer uppmanar att agera för att stoppa den ojämställda upphandlingen och stödja kvinnors företagande genom att:

  • Lagstifta om att jämställdhet alltid ska beaktas i offentlig upphandling.
  • Uppdra åt Upphandlingsmyndigheten att redovisa könsuppdelad statistik för alla offentliga inköp.
  • Sätt mål för hur upphandling ska bidra till jämställdhet och kvinnors företagande i den nationella upphandlingsstrategin.
  • Ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att integrera jämställdhet i sin styrning och verksamhet.
  • Uppdra till Jämställdhetsmyndigheten, Upphandlingsmyndigheten och slut överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner att stötta offentliga organisationers arbete med att ställa jämställdhetskrav i upphandling.
  • Säkerställ att kunskap om jämställdhet i upphandling lyfts i alla inköps- och upphandlingsutbildningar.
  • Ge Riksrevisionen i uppdrag att granska jämställdhet i upphandling.