Idag släpper TCO sitt årliga jämställdhetsindex som visar att män bara tog ut 29 % av föräldradagarna förra året. Sveriges Kvinnoorganisationer driver krav på en individualiserad föräldraförsäkring.

TCO:s jämställdhetsindex mäter fördelningen av alla dagar med vård av sjukt barn och föräldrapenning. Indexet för 2017 visar att pappor i snitt tog ut tre av tio föräldradagar. Det är en ökning med mindre än en procentenhet jämfört med föregående år. Jämställdhetsindexet visar också att det är stor skillnad mellan olika kommuner och län. I Årjängs kommun tog kvinnor ut 78,2 % jämfört med Vindelns kommun där kvinnor tog ut 64,7 %.

– Det är inte hållbart att det ser ut så här år efter år. Föräldraförsäkringen behöver reformeras, säger TCO-ordföranden Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

Sveriges Kvinnoorganisationers förslag för en jämställd föräldraförsäkring:

  • Individualisera föräldraförsäkringen.
  • Minska flexibiliteten ytterligare genom att införa en generell 2-årsbegränsning i ersättningsdagarna.
  • Säkerställ tillgänglig och bra barnomsorg, även på obekväma arbetstider.
  • Inför allmän förskola från 2 års ålder.

Här kan du läsa mer om de ojämställda uttaget av föräldradagar och här hittar du TCO:s jämställdhetsindex.

Mer information om Sveriges Kvinnoorganisationers krav för en jämställd föräldraförsäkring hittar du här.