Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

 

Konsulttjänster

Forum Jämställdhet AB är ett värderingsdrivet konsultbolag som ägs av kvinnorörelsens paraplyorganisation Sveriges Kvinnoorganisationer. Vi erbjuder bland annat jämställdhetsrevision, strategisk rådgivning, kvalificerad analys och utbildningar inom jämställhet till offentlig och privat sektor. Du kan också anlita oss för att moderera seminarier eller hålla föreläsningar om jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Läs mer om våra tjänster

ÖPPNA UTBILDNINGAR

Ett par gånger per år arrangerar vi också öppna utbildningar med fokus på till exempel jämställdhetsbudgetering, jämställd målstyrning och hanteringen av olika perspektiv i jämställdhetsarbetet.

Läs mer om våra utbildningar