Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

EUROPEAN WOMEN’S LOBBY 

European Women’s Lobby (EWL) är en paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Europa. Sveriges Kvinnoorganisationer är EWL:s nationella koordination i Sverige. Genom, och tillsammans med, EWL arbetar vi för att stärka kvinnors rättigheter i EU.

EWL samlar 2000 kvinnoorganisationer från alla EU:s medlemsstater och är därmed det största paraplyet för kvinnorörelsen i Europa. Även europeiska kvinnoorganisationer kan vara medlemmar.

Ordförande för EWL är Reka Safrany från ungerska Magyar Nöi Erdekérvényesitö Szövetség. Linda Schang från Sverige delar sedan 2021 posten som vice ordförande med Bettina Pfleiderer som representerar Medical Women’s International Association. Judit Svensson från Sverige är Linda Schangs ersättare i styrelsen.

EWL:s uppdrag är att verka för jämställdhet och kvinnors rättigheter på EU-nivå och att fungera som länk mellan EU:s makthavare och kvinnoorganisationer i Europa. EWL:s sekretariat finns i Bryssel. Tillsammans med sina medlemsorganisationer arbetar EWL för att påverka EU:s institutioner, FN och medlemsländernas regeringar.

En del av EWL:s verksamhet genomförs i olika arbetsgrupper och kommittéer. Bland annat finns ett observatorium för arbetet mot mäns våld mot kvinnor som samlar nationella experter, däribland Marie Unander-Scharin från Sverige.

Vidare finns en expertgrupp för jämställdhetsbudgetering där bland andra Sveriges Kvinnoorganisationers generalsekreterare Clara Berglund ingår. Linda Schang är förutom vice ordförande även engagerad i EWL:s arbetsgrupp för feministisk ekonomi.

Vill du veta mer?