Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

VÅRA GRUNDDOKUMENT

Sveriges Kvinnoorganisationers arbete utgår från FN:s Kvinnokonvention, Handlingsplanen från Peking och Sveriges jämställdhetspolitiska mål som säger att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Vi arbetar för att ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, såväl lokalt och nationellt, som europeiskt och internationellt. Vår verksamhet vilar på feministisk grund.

Läs mer om våra grunddokument nedan!