Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

 

 

SKUGGRAPPORTERING

Vid sidan av Sveriges officiella rapportering genomför kvinnorörelsen skuggrapporter för att ur sitt perspektiv återge verkligheten för kvinnor i Sverige. Den ger en överblick av hur Sverige brister i sitt jämställdhetsarbete och vilka handlingsstrategier som krävs för ökad jämställdhet. Syftet med skuggrapporten är att driva krav på förbättringar gentemot politiker och beslutsfattande.

1998 bildades CEDAW-nätverket. Nätverket samordnas av Sveriges Kvinnoorganisationer och består av ett tjugotal organisationer som tillsammans arbetar med att sammanställa skuggrapporterna i syfte att granska hur Sverige lever upp till sina åtaganden i FN:s Kvinnokonvention.

Ladda ner skuggrapporterna nedan eller beställ dem via info@sverigeskvinnolobby.se.

SKUGGRAPPORT 2021 – Den 10:e rapporten

Den 10: skuggrapporten om hur Sverige lever upp till FN:s Kvinnokonvention presenterades den 8 mars 2021.

Sverige har mottagit en rad frågor (CEDAW-list of issues) av CEDAW kommittén som ska besvaras. CEDAW-nätverket har påbörjat arbetet inför skuggrapporteringen.

 

Skuggrapport 2016 – den 8-9:e rapporten

I januari 2016 överlämnades vår senaste skuggrapport till Jämställdhetsminister Åsa Regnér på konferensen Jämställdhetsdagarna i Malmö. Skuggrapporten skickades till FN:s Kvinnokommitté inför förhöret av Sverige som hölls i Genève i februari 2016. Här kan ni se förhöret i sin helhet. Sveriges Kvinnoorganisationer och CEDAW-nätverket fanns på plats och framförde våra krav på åtgärder. I mars 2016 kom CEDAW-kommitténs rekommendationer på åtgärder till Sverige. Dessa ska genomföras innan år 2020. Vissa åtgärder anser kommittén är särskilt brådskande. Redan år 2018 ska regeringen rapportera vad de gjort för kvinnors rättigheter inom asyl- och migrationspolitiken och för att stoppa mäns våld mot kvinnor. För att hjälpa regeringen att genomföra FN:s rekommendationer har Sveriges Kvinnoorganisationer tagit fram en Att göra-lista med 36 åtgärder för kvinnors rättigheter.

Skuggrapporten på svenska | Skuggrapporten på engelska | Skuggrapporten på lättläst svenska

Skuggrapporten på punktskrift beställs via info@sverigeskvinnolobby.se.

Mer information

FN:s Kvinnokommittés förhör av Sverige 2016, Genève.

Regeringens 8:e & 9:e rapporter om genomförande av Kvinnokonventionen i Sverige.

CEDAW-kommitténs rekommendationer till Sverige på svenska.

CEDAW-kommitténs rekommendationer på engelska.