Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

OM SVERIGES KVINNOORGANISATIONER

Sveriges Kvinnoorganisationer är en partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen. Vi samlar 50 föreningar som tillsammans representerar över 130 000 kvinnor och flickor.

Vi arbetar för kvinnors och flickors frigörelse, fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vår verksamhet vilar på feministisk grund och utgår från kvinnokonventionen och Sveriges jämställdhetspolitiska mål.

Varje år granskar Sveriges Kvinnoorganisationer statens budget ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi är sammankallande för nätverket Lön hela dagen och driver initiativet Reklamera mot könsdiskriminerande reklam. Vi har en abolitionistisk hållning till alla former av handel med kvinnors kroppar, vilket innebär att vi vill avskaffa prostitution och surrogatmoderskap.

Vårt bolag Forum Jämställdhet arrangerar varje år Sveriges största jämställdhetskonferens med samma namn. Bolaget erbjuder också konsulttjänster som utbildningar, analyser och rådgivning inom jämställdhet.

Sveriges Kvinnoorganisationer är den svenska sektionen av European Women´s Lobby, EWL, som samlar över tvåtusen kvinnoorganisationer i Europa. Vi har konsultativ status hos ECOSOC och företräder årligen våra medlemsorganisationer vid FN:s Kvinnokommission, CSW.

Vi är också remissinstans till riksdag och regering. Ta del av våra yttranden här.

I maj 2022 bytte vi namn från Sveriges Kvinnolobby till Sveriges Kvinnoorganisationer.