Datum 15 sep 2021 - 29 sep 2021

Hur kan ni säkerställa att era resurser används på ett hållbart och jämställt sätt? I september erbjuder Forum Jämställdhet en fördjupande trestegsutbildning i jämställdhetsbudgetering.

Datum: 15/9, 22/9 och 29/9

Tid: 09.00 – 10.30

Pris: 4900 kr/deltagare (exkl. moms) för tre tillfällen

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller ansvarar för att uppnå en jämställd fördelning av resurser i en verksamhet. Du kan ha ett särskilt ansvar för jämställdhet eller arbeta med ekonomi och styrning. Kursen passar både dig som är ny på jämställdhetsbudgetering och dig som har tidigare erfarenhet. Utbildningen är öppen för både offentlig, privat och ideell sektor.

Mer om utbildningen
Utbildningen genomförs digitalt via verktyget Zoom under tre onsdagar i september. Varje utbildningstillfälle innehåller teoretiska moment och praktiska övningar. Vi går igenom hela budgetprocessen inklusive uppföljning och årsredovisning och arbetar med riktiga case från olika typer av organisationer. Ett viktigt moment består i att lära sig att granska den egna budgeten och/eller andra relevanta styrdokument. Du kommer att få utrymme att själva prova att analysera delar av en budget ur ett jämställdhetsperspektiv och ta fram åtgärdsförslag. Mellan och efter utbildningen får deltagarna fördjupningsövningar, lästips med mera!

Vad får du med dig av utbildningen?
Du kommer att få med dig inspiration, fördjupad kunskap och praktiska verktyg om hur jämställdhetsbudgetering kan bedrivas från start till mål. Efter utbildningen kan du sätta igång att jämställdhetsbudgetera din egen organisations budget. Vilket i sin tur bidrar till en utveckling av era mål, er budget och i förlängningen bättre och mer jämställda verksamheter.

15/9 steg 1: Introduktion till jämställdhetsbudgetering

  • Vad är jämställdhetsbudgetering? Varför ska vi jämställdhetsbudgetera?
  • Vilka förutsättningar krävs och hur går det till?
  • Hur gör andra? Goda och lärande exempel från andra organisationer.

22/9 steg 2: Analys och fördjupad förståelse

  • Grundkurs i jämställdhetsanalyser: Lär dig upptäcka och analysera skillnader i fördelning och resultat
  • Follow the money – ta analysen till nästa steg
  • Fördjupning i ett eller flera case utifrån deltagarnas behov

29/9 steg 3: Omfördela resurser och nå resultat

  • Hur går vi från ord till handling?
  • Hur kan skillnader i fördelning och resultat åtgärdas?
  • Tips för att formulera bättre mål och indikatorer, särskilda satsningar med mera.

Frågor: Kontakta info@forumjamstalldhet.se. Vi tar gärna emot tips på case, problem eller teman som ni önskar att vi lyfter på utbildningen.