Onlineutbildning i Perspektivkompassen

Datum 15 apr 2021

Tid 9.00 - 10.30

Lär dig hantera perspektivträngsel och prioritera i jämställdhetsarbetet

Olika grupper av kvinnor och män drabbas av olika former av förtryck och diskriminering vilket kräver ett intersektionellt arbetssätt. Men när vi arbetar intersektionellt och inkluderande kan det vara svårt att ta hänsyn till alla perspektiv samtidigt.

Perspektivkompassen är en workshop i tre delar som hjälper dig att sortera och prioritera bland olika maktordningar i jämställdhetsarbetet. Vi ger dig verktygen att ta reda på vilka perspektiv som är mest relevanta i olika situationer. Med hjälp av väl avvägda prioriteringar kan kvaliteten på jämställdhets- och hållbarhetsarbetet höjas.

Datum: 15/4, 22/4 och 29/4

Tid: Förmiddagar 09.00 – 10.30

Pris per deltagare: 4900kr (exkl. moms) för tre tillfällen

Vid frågor, kontakta info@forumjamstalldhet.se

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller ansvarar för jämställdhet eller hållbarhet i en organisation. Exempelvis chefer, strateger eller samordnare med ansvar för jämställdhet i kommuner, regioner och myndigheter. Utbildningen är även relevant för ideell och privat sektor med de exempel som kommer användas kommer att hämtas från offentliga organisationer. För att utbildningen ska vara så interaktiv och verksamhetsnära som möjligt finns ett begränsat antal platser.

Vad innehåller utbildningen?

15/4

  • Introduktion till intersektionellt jämställdhetsarbete
  • Perspektivkompassen del 1: Kartlägg vilka perspektiv som finns

22/4

  • Perspektivkompassen del 2: Organisera och prioritera bland perspektiven

29/4

  • Perspektivkompassen del 3: Välj rätt metod och hantera målkonflikter
  • Hur kan arbetet med olika perspektiv organiseras?

Utbildningen genomförs digitalt. Varje utbildningstillfälle innehåller en introduktion, exempel från verkligheten, praktiska övningar, tillfälle för frågor och möjlighet till diskussion. Efter varje tillfälle får deltagarna tips för fortsatt läsning och inspiration. Möjlighet kommer även finnas för deltagarna att diskutera med varandra i ett digitalt forum under och mellan utbildningspass.

Vad får du med dig av utbildningen?
Du kommer få med dig kunskap, inspiration och verktyg som hjälper dig att göra väl avvägda prioriteringar i jämställdhetsarbetet. Den kunskap och de verktyg som förmedlas under utbildningen går även att använda för att systematisera och prioritera hållbarhetsarbetet i stort. För att lyckas i arbetet med Agenda 2030 och dess 17 mål som i sig rymmer än fler delmål och indikatorer krävs en tydlig kompass som visar vägen.

Anmäl dig här.