Nyligen tillsattes nya ledamöter i Sveriges delegation i arbetet med Agenda 2030. Det finns dock fortfarande ingen representant från rörelsen för flickors och kvinnors rättigheter. Sveriges Kvinnoorganisationer och andra företrädare inom kvinnorörelsen har skrivit ett öppet brev till Civiliminister Shekarabi om att det är hög tid att bjuda in kvinnorörelsen och säkerställa jämställdhetskompetensen i arbetet för hållbar utveckling.

FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 kan inte verkställas utan jämställdhet. Rörelsen för flickors och kvinnors rättigheter måste involveras i alla delar av arbetet – från utformandet av handlingsplanen till implementering. För att säkerställa ett genomgående jämställdhetsperspektiv behövs särskild jämställdhetskompetens. Vi vill nu att regeringen börjar leva som den lär. Åtaganden och ambitioner för jämställdhet behöver även speglas i tillsättandet av positioner.

Sveriges Kvinnoorganisationer har tillsammans med andra oransiationer för flickor och kvinnors rättigheter skrivit ett öppet brev till Civilminister Ardalan Shekarabi med uppmaning om att bjuda in kvinnorörelsen.

Läs det öppna brevet här.