Öppet brev till Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

I ett uttalande från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter förespråkas bland annat avkriminalisering av koppleri och sexköp utifrån ett ”rättighetsperspektiv”. Vi riktar skarp kritik mot förslaget och kommissionärens uttalande i ett öppet brev tillsammans med 13 organisationer. 

Kommissionären propagerar för avkriminalisering av koppleri och sexköp, ett förslag som får ödesdigra konsekvenser för kvinnor i prostitution. Kommissionären använder kontinuerligt begreppet “sexarbetare”, ett begrepp som framställer utnyttjande i prostitution som ett ”vanligt arbete”. Denna hållning frångår såväl FN:s som EU:s hållning. Prostitution är ett brott mot kvinnors mänskliga rättigheter och ska inte trivialiseras och reduceras till kommersiella termer.

Vi ifrågasätter inte bara terminologin som används, utan också processen som ledde fram till uttalandet. Inte en enda av de tusentals organisationer som möter och skyddar överlevare har varit rådgivande till uttalandet. Istället har kommissionären enbart träffat organisationer som är för avkriminalisering och legalisering av sexköp. 

 

Ta del av vårt öppna brev här